ลงทุนอะไรดี

จากคำถามว่าจะลงทุนอะไรดี มาสู่บริการใหม่ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับ 27 ผู้ให้บริการ สนับสนุนให้มีบริการออกแบบการลงทุนที่มีคุณภาพในมาตรฐานสากล ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "5 ขั้นมั่นใจลงทุน"

คำพูดที่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยง เป็นเรื่องจริง แต่ในขณะเดียวกัน การลงทุน ก็แปลงความเสี่ยงให้เป็น ความมั่นคงทางการเงินได้ หากรู้หลักคิดและมีวิธีการออกแบบ การลงทุนที่ดีตามมาตรฐาน "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" เพื่อสร้างมิติใหม่ในการให้บริการแนะนำการลงทุน ก.ล.ต. จึงได้พัฒนาแนวทางการให้บริการใหม่ของผู้ให้บริการที่จะช่วยออกแบบหรือวางแผนการลงทุนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง

ผู้ที่จะสามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน "5 ขั้นมั่นใจลงทุน" นี้ได้ จำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการครบ 5 ขั้นตอน หากมีบริการไม่ครบ 5 ขั้นตอน ก.ล.ต. ก็จะยังไม่ให้ผ่านมาตรฐานนี้

5 ขั้นตอนนี้ สำคัญอย่างไร ทำไมจึงต้องมีบริการให้ครบ 5 ขั้นตอน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ และการลงทุน เพื่อให้ตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวยิ่งยากไปอีก ดังนั้น ก่อนจะมีการให้คำแนะนำ การลงทุนจึงจำเป็น ที่ผู้ให้บริการ ต้องตรวจสอบความต้องการและเป้าหมายการลงทุนร่วมกับผู้รับบริการอย่างดี ก่อนเข้าสู่การเริ่ม ออกแบบสัดส่วนเงินลงทุนให้เหมาะกับแต่ละประเภทการลงทุน หากผ่านสองขั้นตอนนี้ การเลือก สิ่งที่จะลงทุนจะแม่นยำ ขึ้นได้มาก และหลังจากนั้นผู้ให้บริการต้องทำหน้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งติดตามและให้ข้อมูล ภาพรวมสถานะการลงทุน เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแผนการลงทุนของตัวเองว่าเป็นไปตามเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน นับเป็นความ ร่วมมือครั้งสำคัญที่ 30 กว่าองค์กร ทั้งสถาบันการเงินชื่อดัง ทั้ง Fintech ต่างพร้อมใจกันขานรับแนวคิดนี้ของ ก.ล.ต. และพร้อมให้บริการออกแบบการลงทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานสากล